VN  |   EN
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 35
Mã số : K 35
Giá : 2,800,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - MONKEY KAMFA K 34
Mã số : K 34
Giá : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 33
Mã số : K 33
Giá : 2,000,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - GOLDEN BASE (FADER)
Mã số : K32
Giá : 6,000,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMALAU - K31
Mã số : K 31
Giá : 2,500,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA F3 - K30
Mã số : K 30
Giá : 1,600,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 29
Mã số : K29
Giá : 1,800,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 28
Mã số : K 28
Giá : 1,200,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 27
Mã số : K 27
Giá : 3,000,000 đ