VN  |   EN
Hàng mới
THÀNH CÁT TƯ HÃN
Mã số : CK 11
Giá : 60,000 đ
Best seller
HOÀNG BẢO YẾN
Mã số : CK10
Giá : 60,000 đ
Best seller
CỬU SỪNG HOÀNG ĐẾ
Mã số : CK 09
Giá : 90,000 đ
CỬU SỪNG (KHỦNG LONG TRẮNG)
Mã số : CK 08
Giá : 50,000 đ
Best seller
HỒNG MI ẤN ĐỘ
Mã số : CK 07
Giá : 50,000 đ
Best seller
CÁ PHI PHỤNG
Mã số : CK 06
Giá : 150,000 đ
Best seller
HỒNG KÉT ĐỎ
Mã số : CK 05
Giá : 80,000 đ
Cá Sấu Da Báo Mỏ Vịt
Mã số : CK 04
Giá : 80,000 đ
Best seller
HỒNG VĨ MỎ VỊT
Mã số : CK 03
Giá : 50,000 đ