VN  |   EN
ĐÃ BÁN
NEON THƯỜNG
Mã số : CK18
Giá : Call
ĐÃ BÁN
BA ĐUÔI
Mã số : CK17
Giá : 30,000 đ
ĐÃ BÁN
NAM DƯƠNG
Mã số : CK16
Giá : 30,000 đ
ĐÃ BÁN
RED CRAYFISH PRO
Mã số : CK15
Giá : 50,000 đ
ĐÃ BÁN
WHITE CRAYFISH PRO
Mã số : CK15
Giá : 50,000 đ
ĐÃ BÁN
BLUE CRAYFISH PRO
Mã số : CK14
Giá : 50,000 đ
ĐÃ BÁN
Tỳ Bà Bướm
Mã số : CK 13
Giá : 10,000 đ
Hết hàng
CỬU SỪNG HOÀNG ĐẾ
Mã số : CK 09
Giá : 90,000 đ
Hết hàng
CỬU SỪNG (KHỦNG LONG TRẮNG)
Mã số : CK 08
Giá : 50,000 đ