VN  |   EN
Hàng mới
MẶT NGỰA
Code : A24
Price : 50,000 đ
Hàng mới
JOHN STONI
Code : A25
Price : 50,000 đ
Hàng mới
WHITE TAIL ACEI
Code : A28
Price : 50,000 đ
Hàng mới
ELONGATUS
Code : A29
Price : 50,000 đ
Hàng mới
ICE BLUE
Code : A30
Price : 50,000 đ
Best seller
ICE BLUE ALBINO
Code : A21
Price : 50,000 đ
Best seller
ĐẦU B
Code : A19
Price : 150,000 đ
Best seller
ĐIỆN QUANG
Code : A18
Price : 160,000 đ
Best seller
SUPER RED (MÀU VÀ ĐẦU)
Code : F 36
Price : 200,000 đ
Best seller
MOOREI
Code : A17
Price : 50,000 đ
Best seller
PERFECT FOOD
Code : F 35
Price : 160,000 đ
Best seller
DEMASONI
Code : A16
Price : 50,000 đ
Trong khi nhiều nơi đã nghỉ hè thì ngày 31/5, học sinh huyện Ngọc Hồi (KonTum) vẫn tranh thủ vượt sông Pôkô đến trường. Mùa mưa sắp đến, nước chảy xiết, trường sẽ phải nghỉ học.
15:39 | 01/06/2010
Cậu thiếu niên lấy đà, sau đó phóng vút đi rồi kết thúc bằng một pha bật cao "đáp" xuống dòng kênh. Đám trẻ đứng trên bờ reo hò thích thú rồi thi nhau nhảy từ các độ cao khác nhau xuống dòng nước đen.
11:12 | 01/06/2010
Cách ép đẻ cá la hán
​Cá la hán (Cichlasoma sp.) được nhập nội từ năm 2001, hiện rất phổ biến mặc dù đã qua cơn sốt đỉnh điểm vào giai đoạn 2004-2006. Cá có thể tiếp tục sinh sản trong nước khá dễ dàng, tuy nhiên nguồn cá la hán đẹp hiện vẫn phải nhập ngoại do chưa nắm rõ công thức lai tạo. Bài viết cung cấp thông tin về kỹ thuật sản xuất giống cá la hán…
16:01 | 06/05/2017