VN  |   EN
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA  - K44
Mã số : K 44
Giá : 800,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA  - K43
Mã số : K 43
Giá : 1,000,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KAMFA F2 - K42
Mã số : K 42
Giá : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - RED KAMFA
Mã số : K 41
Giá : 2,500,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAFMA - k 40
Mã số : k 40
Giá : 1,500,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAFMA VIP K 39
Mã số : K 39
Giá : 4,500,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA K 38
Mã số : K 38
Giá : 2,000,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - RED KING KAMFA - K37
Mã số : K 37
Giá : 1,200,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 36
Mã số : K 36
Giá : 4,800,000 đ